10 “culinaire vragen” aan Tom Van Grieken van Het Vlaams Belang

Ook hier willen we jullie informeren over de standpunten van de verschillende Vlaamse partijen. Dit is een foodplatform, als je deze site bezoekt dan ben je wellicht een foodie. Daarom hebben wij tien thema’s geselecteerd die mensen die met eten bezig zijn volgens ons kunnen boeien.

We vragen de komende week de standpunten van alle partijvoorzitters over ondersteuning van de horeca, flexijobs, voedselveiligheid, dierenleed, de ondersteuning van onze landbouwers, het al dan niet promoten van alcohol en de promotie van de Vlaamse horeca in het buitenland.

En we vragen ook naar het favoriete gerecht van de voorzitters, en hun favoriete restaurant. Misschien dat hun smaak verrassend goed met die van jou overeenkomt, terwijl je politieke ideeën extreem verschillen. Dat kan gebeuren…

Gisteren hadden we de tien vragen van Peter Mertens van de PVDA en vandaag krijgen we de antwoorden van Tom Van Grieken van het Vlaams Belang.

 

Er wordt nog steeds veel geklaagd in de Horeca. Na de introductie van de witte kassa hebben veel restaurants het krap lastig om het hoofd boven water te houden. Hoe wil u de sector de komende jaren extra ondersteunen?

Het Vlaams Belang is er altijd al voorstander van geweest dat de invoering van de witte kassa gepaard zou gaan met compenserende maatregelen op vlak van BTW en accijnzen. Concreet wil het Vlaams Belang een algemene 6% BTW regeling voor de horeca, een terugkeer naar het accijnsniveau van voor 2015 én een BTW-berekening van de totale prijs van een fles op basis van de prijs zónder accijnzen. Nu betalen we ook nog eens 21% BTW op de accijnzen: een taks op een taks dus!

Blijft het systeem van de flexijobs overeind?

Flexijobs komen wel degelijk tegemoet aan een specifieke behoefte van de horecasector, die heel eigen kenmerken heeft. We moeten er uiteraard wel voor zorgen dat het systeem dusdanig wordt geregeld dat het geen reguliere jobs vernietigt.

Hoe denkt uw partij over voedselveiligheid? Waar liggen de uitdagingen?

Met de voedselveiligheid in de horeca is het dankzij strenge controles steeds beter gesteld. Grote wantoestanden zijn een zeldzaamheid. Allicht kan de informatieverstrekking inzake allergenen in dit land nog beter.

Hoe moeten we omgaan met dierenleed?

Het is een element van ons beschavingsniveau dat we van oordeel zijn dat dieren niet onnodig moeten lijden. Wreedheid tegen dieren wordt terecht beschouwd als niet passend in een beschaafde samenleving en zelfs als barbaars. Daarom was het Vlaams Belang een van de voortrekkers van het verbod op de onverdoofde slacht. Het Vlaams Belang is ook voorstander van onderzoek naar kweekvlees. Als we even lekker vlees kunnen consumeren zonder dat daarvoor nog dieren zouden moeten worden gedood is dat een goede zaak.

Hoe wil u de eigen Vlaamse landbouwers ondersteunen?

Ons programma bevat tal van maatregelen om de eigen landbouwers te ondersteunen. Het Vlaams Belang wil bijvoorbeeld dat lokale landbouwmarkten die familiale telers en consumenten rechtstreeks in contact brengen worden aangemoedigd.  Onze partij wil ook dat initiatieven worden uitgewerkt om de land- en tuinbouwers een voldoende inkomen te garanderen. Het grote verschil tussen productieprijs en verkoopprijs is immers niet houdbaar. We vragen ook om nog meer aandacht te besteden aan en nog meer in te zetten op promotie van producten van bij ons.

Moeten er meer beperkingen komen op het promoten van alcohol?

Nee. Er is reeds een convenant die onder meer bepaalt dat alcoholreclame niet gericht mag zijn op minderjarigen en bepaalde andere beperkingen oplegt. Deze beperkingen moeten volstaan. Het Vlaams Belang kant zich tegen overdreven betutteling via nieuwe verbodsbepalingen. Het Vlaams Belang ziet meer effect in betere informatie en sensibilisering over de lichamelijke en geestelijke  gevolgen van alcoholmisbruik.

Moeten we de Vlaamse gastronomie in het buitenland meer promoten?

Onze gastronomie is naast ons cultureel erfgoed  zeker een grote toeristische troef. Voor het Vlaams Belang moet de Vlaamse gastronomie die deel uitmaakt van onze Vlaamse identiteit inderdaad nog beter gepromoot worden. Waarom geen ruim aanbod creëren van culinaire stadswandelingen of – fietstochten, of georganiseerde kroegentochten?

Wat zijn voor u en uw partij de troeven van de Belgische/Vlaamse gastronomie?

Onze vele kwalitatieve restaurants, onze tafelcultuur en ons overweldigend aanbod aan speciaalbieren.

Wat eet u zelf het liefste?

Een populair gerecht bij veel Vlamingen: steak-friet!

Wat is uw favoriete restaurant in ons land?

La Mamma, een Italiaans restaurantje op een boogscheut van mijn kantoor in Brussel. Ze serveren een bijzonder eerlijke Italiaanse keuken. Ik spendeer als voorzitter van mijn partij soms meer tijd in Brussel dan ik zou willen, maar als ik in mijn drukke agenda even de tijd vind om daar snel te gaan lunchen, kan ik er nadien steeds met hernieuwde kracht tegenaan.