10 "culinaire vragen" aan Wouter Beke van CD&V
Nieuws

10 “culinaire vragen” aan Wouter Beke van CD&V

Bijna verkiezingen, en ook hier willen we jullie informeren over de standpunten van de verschillende Vlaamse partijen. Dit is een foodplatform, als je deze site bezoekt dan ben je wellicht een foodie. Daarom hebben wij tien thema’s geselecteerd die mensen die met eten bezig zijn volgens ons kunnen boeien.

We vragen deze week de standpunten van alle partijvoorzitters over ondersteuning van de horeca, flexijobs, voedselveiligheid, dierenleed, de ondersteuning van onze landbouwers, het al dan niet promoten van alcohol en de promotie van de Vlaamse horeca in het buitenland.

En we vragen ook naar het favoriete gerecht van de voorzitters, en hun favoriete restaurant. Misschien dat hun smaak verrassend goed met die van jou overeenkomt, terwijl je politieke ideeën extreem verschillen. Dat kan gebeuren…

Zaterdag hadden we de tien vragen aan Peter Mertens van de PVDA en gisteren kregen we de antwoorden van Tom Van Grieken van het Vlaams Belang. Vandaag is het de beurt aan Wouter Beke, de voorzitter van CD&V.

Er wordt nog steeds veel geklaagd in de Horeca. Na de introductie van de witte kassa hebben veel restaurants het krap lastig om het hoofd boven water te houden. Hoe wil u de sector de komende jaren extra ondersteunen?

We stellen 2 maatregelen voor die een steun in de rug betekenen voor de horecasector. Het gaat om de verlenging (en automatisering) van de bijdrage-vermindering voor de eerste werknemer. Ook willen we de lage loongrens voor de structurele bijdrageverminderingen optrekken. Dit leidt tot een verdere lastenverlaging. CD&V wil voorts een nieuw fiscaal pact met de lokale besturen invoeren. Hiermee willen we de lokale belastingen, die o.a. wegen op de horecasector, beperken.

CD&V wil voorts de fiscale ondersteuningsmaatregelen voor de horeca behouden. Door de witte kassa is de horeca inmiddels immers één van de meest transparante sectoren geworden. Het is dan ook verantwoord om de ondersteuningsmaatregelen (lagere BTW, gelegenheidsarbeid, flexi-jobs, …) te behouden..

Er dient anderzijds ook gezorgd voor de volledige uitrol van de witte kassa. Er zijn immers nog steeds horecazaken die geen witte kassa hebben alhoewel zij daar volgens de wet toe verplicht zijn. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie t.o.v. de grote meerderheid van horecazaken die zich wel in regel gesteld hebben.

Blijft het systeem van de flexijobs overeind?

Voor CD&V blijven de flexijobs in de horeca bestaan. Weliswaar evalueren we het systeem en sturen we indien nodig bij. Voor de horeca zijn deze een goede aanvulling op de andere systemen van vaste en flexibele tewerkstelling.

Flexibele vormen van tewerkstelling kunnen voor CD&V enkel als aanvulling op een bestaande job of binnen de studentenarbeid. Het einddoel is steeds het garanderen van rechten en plichten van de betrokken partijen enerzijds en het bewaken van een volwaardige sociale bescherming anderzijds. Bovendien moeten we er kritisch over waken dat deze flexibele vormen er niet voor zorgen dat bepaalde ongelijkheden die reeds aanwezig zijn op de arbeidsmarkt worden versterkt.

Hoe denkt uw partij over voedselveiligheid? Waar liggen de uitdagingen?

Als inleidende opmerking zouden we graag willen benadrukken dat de landbouwproducten en de voedingsproducten die vandaag in België geproduceerd worden van hoge kwaliteit zijn. Als antwoord op voedselcrisissen (de gekkekoeienziekte, de varkenspest, de vogelgriep, schandalen rond dioxine,..) werden voedselveiligheidsstandaarden in Europese regelgeving uitgewerkt, om de gezondheid van de Europese consument te beschermen. Daarbij werden voedingsnormen vastgelegd die de door de verschillende economische actoren van de voedselketen in acht moeten genomen worden.

Voedselveiligheid is voor ons zeer belangrijk, zeker nu voedsel vanuit de hele wereld op ons bord terechtkomt. Internationale voedselnormen inzake veiligheid en gezondheid moeten dus zo veel mogelijk wederkerig opgelegd worden, zodat importproducten aan dezelfde strenge voorschriften voldoen als de voeding die in Europa geproduceerd wordt.

Goede regels zijn belangrijk, maar minstens even belangrijk is de goede toepassing ervan. Het sluitstuk van voedselveiligheid is dan ook het toezicht door de nationale overheid. We willen dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) wordt versterkt. Om de controles efficiënter te laten verlopen, wil CD&V beter overleg tussen de bevoegde overheidsdiensten. De doelstelling moet zijn om tot een geïntegreerde en meer gerichte aanpak te komen, gestoeld op een degelijke coördinatie en op een snellere en accurate informatie-uitwisseling, ook op Europees niveau. We zetten in op een effectiever Europees ‘early warning’- en informatiesysteem over voedselfraude. De informatie-uitwisseling tussen lidstaten onderling en met het Europees niveau moet sneller en effectiever en de informatiedoorstroming naar de consument helderder.

Hoe moeten we omgaan met dierenleed?

De plaats van het dier in onze samenleving is veranderd. We hechten de laatste decennia meer belang aan de bescherming en het welzijn van dieren. Geen enkel dier mag nutteloos omkomen, verminkt worden, letsels ondergaan of in omstandigheden gehouden worden die tot gestoord gedrag leiden. CD&V benadrukt eveneens de sociale rol van het dier: een dier brengt mensen samen, is altijd wel iemands trouwste vriend en heeft positieve effecten op de gezondheid. Sensibilisering omtrent dierenwelzijn blijft belangrijk voor mensen die een gezelschapsdier houden en binnen de veeteelt en fokkerijen. Dierproeven dienen beperkt te blijven tot het strikt noodzakelijke en dienen in zo goed mogelijke en respectvolle omstandigheden voor het dier te worden uitgevoerd. Foie gras- en pelsdierhouderijen werden afgelopen legislatuur verboden. CD&V zal toezien op de instandhouding van dit verbod en op de correcte uitvoering van het uitdoofscenario voor de betrokken bedrijven. De handhaving van de strenge wetgeving is enkel mogelijk als er voldoende middelen worden ingezet voor gerichte inspecties in slachthuizen, asielen, laboratoria en bij fokkers. Tot slot dient het parket meer aandacht te besteden aan de vervolging van inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving.

Hoe wil u de eigen Vlaamse landbouwers ondersteunen?

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een familiale landbouw waar meer dan 20.000 gezinnen hun brood mee verdienen en die de basis vormt van een agrobussinnescomplex dat bijna 135.000 mensen tewerkstelt. De Vlaamse land- en tuinbouwproducten behoren tot de wereldtop op vlak van voedselveiligheidsstandaarden en kwaliteit. Dit is het gevolg van vakmanschap, onderzoek en innovatie in de sector. De land- en tuinbouwer moet in de eerste plaats een eerlijk en rendabel inkomen kunnen genereren uit de producten die hij teelt of kweekt. Daarom blijft CD&V een sterke inkomensondersteuning voor de échte landbouwer binnen het Europese landbouwbeleid verdedigen. We stimuleren horizontale en verticale samenwerking in producenten- en bracheorganisaties en we bestraffen oneerlijke handelspraktijken, die het gevolg zijn van het onevenwicht tussen het grote aantal aanbieders (landbouwers) en het beperkt aantal aankopers. Daarnaast zetten we in op een grotere bewustwording bij de consument over de meerwaarde van lokale, lekkere en kwaliteitsvolle landbouwproducten uit eigen land. De generatiewissel stimuleren, is noodzakelijk om de landbouwsector een toekomst te geven. We verlagen de drempels die jonge landbouwers ervan weerhouden een landbouwbedrijf op te starten of over te nemen.

Moeten er meer beperkingen komen op het promoten van alcohol?

Voor CD&V moet een doeltreffend en globaal alcoholplan steunen op drie pijlers: correcte prijzen, beperking van reclame met een verbod op reclame voor alcohol gericht op minderjarigen, en een aangepast aanbod (bijvoorbeeld de verkoop van sterke drank in tankstations verbieden). Daarnaast moet blijvend en krachtig ingezet worden op preventie.

Moeten we de Vlaamse gastronomie in het buitenland meer promoten?

Volmondig ja. Onze Vlaamse gastronomie verdient het om nog meer in de kijker te worden geplaatst. Er gebeuren reeds heel wat inspanningen om de Vlaamse gastronomie te promoten via Toerisme Vlaanderen. Zo zal Vlaanderen in 2020 gastregio zijn voor de VN-top over gastronomie, worden culinaire uitwisselingen op het getouw gezet, is er de campagne in binnen- en buitenland rond Jong Keukengeweld/Flanders Kitchen Rebels, … . Maar Vlaanderen kan als culinaire topregio zeker nog meer gepromoot worden.

Wat zijn voor u en uw partij de troeven van de Belgische/Vlaamse gastronomie?

De traditie én innovatie, de eetcultuur, onze biercultuur (met vooral ook de verscheidenheid aan ambachtelijke bieren), de grote verscheidenheid (meer dan 20.000 culinaire ondernemers in Vlaanderen) en variëteit, de steekproducten en niet te vergeten de vele getalenteerde chefs. Het is uniek dat op een beperkte oppervlakte zoveel toprestaurants aanwezig zijn. Daarnaast ligt de algemene kwaliteit ook zeer hoog.

Wat eet u zelf het liefste?

Sherman beef

Wat is uw favoriete restaurant in ons land?

Cuchara in Lommel

Gerelateerde nieuwsberichten

Mosselrecept Sven Ornelis’ mama

De mosselen zijn er! #advertentie

Onlangs was ik er als jarenlange ambassadeur van de mosselen weer van harte bij in Zeeuws-Vlaanderen want toen werden de eerste touwen met de 2024 oogst van de Zeeuwse hangcultuurmosselen in het noordelijke deel van de Oosterschelde boven water gehaald … Lees meer

Bram Laebens

De mooie levenslessen van mijn mama

Zondag is moederdag. Leve alle moeders, en oma’s. Jullie weten dat ik mijn mama een enorm warm hart toedraag. Ze is al meer dan een halve eeuw de belangrijkste vrouw in mijn leven … Lees meer

“Eat What You Want Day” Wat is dat eigenlijk?

“Eat What You Want Day”… Je ziet zo’n bijzondere dag staan in de kalender en je vraagt je af: wat is dat nu eigenlijk voor een rare feestdag? Ik heb het even opgezocht: het is een informeel ‘feest’ dat onder andere in Amerika elk jaar op 11 mei wordt gevierd … Lees meer

Rood fruit met porto, munt en honing en roomijs

Volledig menu voor deze halve werkweek

Daar gaan we weer voor een nieuwe werkweek. Maar net als vorige week, met die eerste mei die als plezante rustpauze midden in de week tevoorschijn kwam, is dit ook maar een halve week … Lees meer

De lekkerste gerechten met asperges

Het zijn de mooiste maanden van het jaar: er liggen volle bak asperges bij de groenteboer. Ik ben echt zot van asperges. Ik kan ze wel drie keer per week eten, zo lekker vind ik ze … Lees meer

Oktober starten we met een heerlijk weekmenu

Nieuw weekmenu na de paasvakantie

De paasvakantie is voorbij. Sven en Anke zijn weer elke ochtend op de radio. En we hopen dat de lente nu echt snel doorbreekt. Ik was een weekje of twee in Barcelona waar het prachtig weer was, en ook hier in België waren er wel een paar mooie dagen … Lees meer

Weg met die look-adem, dankzij deze simpele tips!

Weg met die look-adem, dankzij deze simpele tips!

Look is niet enkel lekker, maar ook erg gezond. Het is goed voor je bloeddruk en je cholesterol en het boost je immuunsysteem. Maar OK, je kunt er dus wel een flinke look-adem van hebben … Lees meer

IMG_1374

MIJN BARCELONA is vanaf NU te koop!!!

Na meer dan tien jaar van zomers, schoolvakanties en weekendjes doorbrengen in ons flatje in het centrum van Barcelona, besloot ik vorig jaar om mijn liefde voor de stad te vereeuwigen in boekvorm: “Mijn Barcelona” … Lees meer