10 ‘culinaire vragen’ aan Bart De Wever van N-VA

Bijna verkiezingen, en ook hier willen we jullie informeren over de standpunten van de verschillende Vlaamse partijen. Dit is een foodplatform, als je deze site bezoekt dan ben je wellicht een foodie. Daarom hebben wij tien thema’s geselecteerd die mensen die met eten bezig zijn volgens ons kunnen boeien.

We vragen deze week de standpunten van alle partijvoorzitters over ondersteuning van de horeca, flexijobs, voedselveiligheid, dierenleed, de ondersteuning van onze landbouwers, het al dan niet promoten van alcohol en de promotie van de Vlaamse horeca in het buitenland.

En we vragen ook naar het favoriete gerecht van de voorzitters, en hun favoriete restaurant. Misschien dat hun smaak verrassend goed met die van jou overeenkomt, terwijl je politieke ideeën extreem verschillen. Dat kan gebeuren…

Zaterdag hadden we de tien vragen aan Peter Mertens van de PVDA en zondag kregen we de antwoorden van Tom Van Grieken van het Vlaams Belang. Maandag was het dan weer de beurt aan Wouter Beke, de voorzitter van CD&V.   En dinsdag John Crombez van sp.a. Gisteren was onze gaste Gwendolyn Rutten van Open VLD.

Vandaag geven we het woord aan de voorzitter van de N-VA Bart De Wever. Ook aan hem stellen we de tien zelfde “culinaire vragen”.

Er wordt nog steeds veel geklaagd in de Horeca. Na de introductie van de witte kassa hebben veel restaurants het krap lastig om het hoofd boven water te houden. Hoe wil u de sector de komende jaren extra ondersteunen?

De N-VA maakte de afgelopen legislatuur komaf met het wurgbeleid uit het verleden en koos ervoor om opnieuw zuurstof te geven aan de horeca. Daarbij werd ingezet op administratieve vereenvoudiging, goedkope en flexibele tewerkstelling, en het ondersteunen van gezond ondernemerschap. Ook de komende jaren wil de N-VA deze lijn verder doortrekken.

Rechtvaardige inspecties: Wij willen dat de inspectiediensten in de eerste plaats optreden als partner: onderneem je ter goeder trouw, dan moet je eerst geïnformeerd worden, en dan pas gesanctioneerd. Om de slagkracht van de inspecties te verhogen en de overlast voor ondernemers te beperken, moet er bovendien werk gemaakt worden van een geïntegreerde inspectiedienst.

Administratieve vereenvoudiging: Nog te veel ondernemers haken af door de administratieve rompslomp. Ook horeca-uitbaters hebben hiermee te kampen, onder meer op het vlak van vergunningsprocedures. De N-VA is daarom voorstander van een vereenvoudigde aanvraagprocedure waarbij verschillende vergunningen via één online portaal kunnen aangevraagd worden. Radicaal digitaal, en vooral: minder administratieve rompslomp.

Lagere (loon)lasten: De lasten voor wie werkt moeten verder omlaag. Om ervoor te zorgen dat mensen meer nettoloon overhouden, verbreden we de belastingschijven en schaffen daarvoor de tariefschijf van 45% af. We voeren een ondernemersaftrek voor eenmanszaken in.
Gelijk speelveld: Een gelijk speelveld, zowel op fiscaal als reglementair vlak is ons uitgangspunt. Oneerlijke concurrentie en oneerlijke handelspraktijken moeten eruit. De rotte appels moeten eruit, en mogen er niet zomaar terug in.

Reglementaire drempels wegwerken: Nieuwe businessmodellen willen wij niet afremmen met een protectionistisch beleid. Wel moeten we zorgen dat het gelijk speelveld gerespecteerd blijft en dat bestaande en nieuwe ondernemingen met dezelfde wapens kunnen strijden. Die vraag stelt zich terecht ook in de horeca, waar verschillende specifieke regelgevingen (witte kassa, hygiëne, …) gelden. Daarom is het soms nodig de wetgeving grondig te herzien, zoals wij dat bijvoorbeeld gedaan hebben met het logiesdecreet en het taxidecreet.

Blijft het systeem van de flexijobs overeind?

We behouden het systeem van flexi-jobs in de huidige sectoren en onderzoeken de uitbreiding ervan naar andere sectoren met een hoge arbeidsintensiteit.

Hoe denkt uw partij over voedselveiligheid? Waar liggen de uitdagingen?

Een volledige regionalisering van de voedselveiligheid dringt zich op. Zo kunnen we een onafhankelijk Vlaams voedselagentschap oprichten. We communiceren correct, transparant en duidelijk over voedselveiligheid. We verbeteren de bestaande procedures en passen de regels rond houdbaarheidsdata aan voor minder voedselverspilling. We maken gebruik van moderne technologieën om ons voedsel nog beter te traceren en op te volgen doorheen de keten.

Hoe moeten we omgaan met dierenleed?

De N-VA heeft een hart voor dieren. Een moderne samenleving met sterke waarden draagt een goede behandeling van alle levende wezens hoog in het vaandel. We willen dierenleed zoveel als mogelijk vermijden en treden hard op tegen elke vorm van dierenmishandeling. Met Ben Weyts als de eerste Vlaamse minister van dierenwelzijn maakten wij van Vlaanderen de diervriendelijkste regio met een verbod op onverdoofd slachten, verbod op pelsdierhouderijen en dwangvoederen voor de productie van foie gras, een uitbreiding van de capaciteit bij de Inspectiediensten voor dierenwelzijn, strengere straffen voor dierenbeulen, …

Hoe wil u de eigen Vlaamse landbouwers ondersteunen?

Landbouw is en blijft een belangrijke sector en een essentiële schakel in de voedingsketen. Een vlotte en betrouwbare ketenwerking zonder machtsmisbruik en met een correct landbouwinkomen zijn voor ons essentieel. We versterken het ketenoverleg, de transparantie ervan en het toezicht erop. We subsidiëren landbouwondernemingen resultaatgericht voor hun geleverde publieke diensten. We vereenvoudigen de administratieve procedures en zetten sterk in op innovatie, meer diversificatie en nieuwe verdienmodellen in de landbouw.

Moeten er meer beperkingen komen op het promoten van alcohol?

Het onverantwoord gebruik van alcohol heeft inderdaad nefaste gevolgen voor de gezondheid. Dat is iets waar alcoholproducenten absoluut rekening mee moeten houden als ze reclame maken. We moeten mensen stimuleren om op een verantwoorde manier met alcohol om te gaan. Geniet, maar met mate. De regels rond reclame zijn recent al verstrengd. Een volledig reclameverbod is echter window dressing.

Moeten we de Vlaamse gastronomie in het buitenland meer promoten?

Zeker, horeca en toerisme gaan wat de N-VA betreft hand in hand. Vlaanderen moet verder op de kaart gezet worden als een bestemming met een kwaliteitsvolle horeca. Flanders ‘State of the Art’ en ons Vlaams vakmanschap onderscheiden Vlaanderen van andere bestemmingen en vormen het hart van ons verhaal. Een doorgedreven regiobranding en imagovorming profileren Vlaanderen nog meer als een absolute kwaliteitsbestemming. In samenwerking met lokale partners zetten we ook in op lokaal ambassadeurschap.

Wat zijn voor u en uw partij de troeven van de Belgische/Vlaamse gastronomie?

Vlaanderen mag trots zijn op zijn keuken. Nergens anders vind je op zo beperkte oppervlakte zoveel sterren bij elkaar, en nergens is de kloof tussen sterrenrestaurants en de ‘gewone’ keuken zo klein. Toch duikt Vlaanderen nog te weinig op in de internationale lijstjes van culinaire topbestemmingen. We willen de associatie tussen Vlaanderen en lekker eten versterken en internationaal in de kijker werken. Vlaanderen is een culinaire bestemming. Dat moeten we ook bekend maken.

Wat eet u zelf het liefste?

Slaatje met verse garnalen.

Wat is uw favoriete restaurant in ons land?

Sjalot en Schanul.