10 “culinaire vragen” aan Meyrem Almaci van Groen

Bijna verkiezingen, en ook hier willen we jullie informeren over de standpunten van de verschillende Vlaamse partijen. Dit is een foodplatform, als je deze site bezoekt dan ben je wellicht een foodie. Daarom hebben wij tien thema’s geselecteerd die mensen die met eten bezig zijn volgens ons kunnen boeien.

We vragen deze week de standpunten van alle partijvoorzitters over ondersteuning van de horeca, flexijobs, voedselveiligheid, dierenleed, de ondersteuning van onze landbouwers, het al dan niet promoten van alcohol en de promotie van de Vlaamse horeca in het buitenland.

En we vragen ook naar het favoriete gerecht van de voorzitters, en hun favoriete restaurant. Misschien dat hun smaak verrassend goed met die van jou overeenkomt, terwijl je politieke ideeën extreem verschillen. Dat kan gebeuren…

Je kunt de antwoorden nog eens bekijken van Peter Mertens van de PVDA en ook die van Tom Van Grieken van het Vlaams Belang. Hier zijn de standpunten van Wouter Beke, de voorzitter van CD&V.   Dit zijn die van John Crombez van sp.a.  De antwoorden van Gwendolyn Rutten van Open VLD kun je hier vinden en dit zijn de standpunten van Bart De Wever van N-VA.

Eindigen doen we met de tien culinaire vragen aan Meyrem Almaci van Groen.

Er wordt nog steeds veel geklaagd in de Horeca. Na de introductie van de witte kassa hebben veel restaurants het krap lastig om het hoofd boven water te houden. Hoe wil u de sector de komende jaren extra ondersteunen?

Het grootste knelpunt van de horeca is de loonkost. Dit wil Groen structureel aanpakken (zie vraag over flexijobs). Verder kampen veel zaken met het vinden van geschikt personeel. De tevredenheid van KMO’s over de vacaturewerking van de VDAB zakte van 69% in 2015 naar 62% in 2018. Om het probleem van de knelpuntvacatures beter aan te pakken wil Groen dat de VDAB niet alleen de toeleiding van werkzoekenden naar openstaande vacatures versterken, maar ook zaakvoerders beter ondersteunen om deze vacatures ingevuld te krijgen.

Administratieve overlast is een ander belangrijk pijnpunt. De administratieve lasten wegen het zwaarst door voor kleine ondernemingen. Volgens het Federaal Planbureau bedraagt de administratieve last voor kleine ondernemingen gemiddeld 3,4% van de omzet. Daarvan is 59% te wijten aan fiscale regelgeving. Groen zet daarom sterk in op administratieve vereenvoudiging.

Blijft het systeem van de flexijobs overeind?

Ja, maar de horeca heeft nood aan een meer structurele oplossing voor de loonkost, de koterij van ‘flexijobs’ verandert eigenlijk niets aan het basisprobleem. Groen wil daarom de werkgeversbijdrage gevoelig verlagen voor de onderste helft van de lonen en dat bovenop de bestaande doelgroepkortingen. De werkgeversbijdrage bedraagt momenteel ongeveer 25 procent van het brutoloon van de werknemer. We verlagen die werkgeversbijdrage met een vast bedrag per procent dat het loon onder de mediaan ligt. Dat betekent dat de loonkost vooral voor de laagste lonen flink vermindert, niet enkel voor ‘flexijobs’ maar voor alle jobs in de horeca. Voor heel wat lonen in de horeca zou de werkgeversbijdrage zelfs op quasi nul euro terugvallen.

Hoe denkt uw partij over voedselveiligheid? Waar liggen de uitdagingen?

Onze controle op de voedselveiligheid behoort tot de beste wereldwijd, toch bleek uit de onafhankelijke audits over de werking van het FAVV dat er nog veel lacunes waren. Groen wil prioritair werk maken van 1) betere controle en handhaving, 2) straffeloosheid bij voedselfraude aanpakken, 3) de besparingsgolf terugdraaien zodat de besparingen op controles ongedaan kunnen gemaakt worden, 4) de samenwerking met het parket versterken.
Groen pleit er ook voor om het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid terug onder de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid te brengen in plaats van onder die van Landbouw. Op dit moment zijn er teveel belangenconflicten en dit kan ook een betere communicatie vanuit het FAVV ten goede komen.

Hoe moeten we omgaan met dierenleed?

De industriële productie van vlees leidt tot systematische schending van dierenrechten. Elk jaar worden 2 miljoen biggen onverdoofd gecastreerd en 15 miljoen mannelijke kuikens verhakseld. Elke dag worden staarten gecoupeerd, hoorns weggebrand, en tanden geknipt. Groen wil een prioriteit maken van dierenwelzijn en -rechten, ook voor landbouwdieren. Alle dieren hebben recht op genoeg bewegingsruimte. We verstrengen de dierenhuisvestingsnormen, beperken van het dierenaantal per stal en garanderen het vrije uitlooprecht. Op termijn herstellen we de natuurlijke levensvoorwaarden voor alle dieren. Zo voegen we ons bij de Europese koplopers op vlak van dierenwelzijn.

Hoe wil u de eigen Vlaamse landbouwers ondersteunen?

We kiezen voor een voedselbeleid dat klimaatvriendelijker en gezonder is voor mens, dier en landschap. En een eerlijke en kostendekkende prijs biedt aan de producent. Groen wil ervoor zorgen dat boeren onafhankelijk kunnen blijven van grote bedrijven en kiest voor onafhankelijke, grondgebonden landbouw die lokale, duurzame en gezonde producten levert.
Een drastische heroriëntatie van ons voedselbeleid moet zorgen voor een divers en economisch rendabel voedingssysteem dat geen ecologische en sociale roofbouw pleegt, boeren een eerlijk inkomen geeft en waar gezonde, duurzame en lekkere voeding de goedkoopste en gemakkelijkste keuze is. Groen kiest voor een integraal landbouwbeleid. Voor ons is duurzaamheid niet te reduceren tot één enkele indicator, zoals broeikasgasemissies. We houden daarom ook rekening met de integratie van het bedrijf in zijn omgeving (lokale productie, grondgebonden bedrijven, extensieve bedrijfsvoering, bijkomende inspanningen voor natuur, milieu en landschap).

Moeten er meer beperkingen komen op het promoten van alcohol?

Groen wil de reclame voor alcoholhoudende producten aan banden leggen, zeker reclame die zich richt op jongeren. We vragen ook sensibiliseringscampagnes die wijzen op de gevaren van overmatig alcoholgebruik en bingedrinken.

Moeten we de Vlaamse gastronomie in het buitenland meer promoten?We

spelen onze gastronomie vandaag terecht al uit als één van onze toeristische toptroeven. Lekker eten is voor veel toeristen belangrijk bij de keuze van hun reisbestemming. We willen toeristen zoveel mogelijk laten kennismaken met lokaal gewortelde zaken, zodat zij zich niet beperken tot internationale ketens die je overal ter wereld vindt. Dat maakt de reiservaring van toeristen uniek – naar de Starbucks kunnen ze ook in hun eigen land gaan – een levert ons land de grootste meerwaarde op.

Wat zijn voor u en uw partij de troeven van de Belgische/Vlaamse gastronomie?

In de eerste plaats een pallet aan streekproducten van uitgelezen kwaliteit, zoals onze unieke grijze garnalen, witloof, asperges, een waaier aan bieren,… Daarnaast de combinatie van traditie – ons land heeft al zeer lang een echte eetcultuur – met vernieuwing en integratie van internationale invloeden. Daar ligt ook de toekomst van onze gastronomie: een combinatie van voortbouwen op traditie met openheid voor vernieuwing. De hernieuwde aandacht voor vergeten groenten, de groeiende creativiteit ook bij het vegetarische aanbod, de aandacht voor korte keten, lokaal en seizoensgebonden eten,… zijn mooie voorbeelden van hoe lekker en duurzaam eten een perfect huwelijk vormen.

Wat eet u zelf het liefste?

Teveel om op te noemen, maar tegen gevulde aubergine zeg ik nooit neen.

Wat is uw favoriete restaurant in ons land?

ik heb onlangs heel lekker gegeten in Graanmarkt 13. Een favoriet bij mij om de hoek is Delhi Masala.